Tímia Art & Research

ART, ESTUDI, COL·LECCIONISME

CONNECTA AMB EL NOU COL·LECCIONISME

Arte, coleccionismo, Barcelona, estudio, catalogación, consultoría, coleccionismo, cultura

INSPIRACIÓ

La consultoria i la gestió es plantegen com a eines de confiança en la vehiculació de les obres d'art.

REVALORITZACIÓ

La investigació, la documentació i la catalogació són els inicis cap a l'estima de les Obres d'Art.

Arte, coleccionismo, Barcelona, estudio, catalogación, consultoría, coleccionismo, cultura

CREACIÓ

Organització d'esdeveniments culturals per a la difusió de les obres, els creadors i els col·leccionistes que les custodien.

T'agradaria conèixer la nova essència del col·leccionisme?