arte, coleccionismo, cultura, museos, investigación, patrimonio
Arte, coleccionismo, Barcelona, estudio, catalogación, consultoría, coleccionismo
arte, coleccionismo, cultura, museos, investigación, patrimonio
Arte, coleccionismo, investigación, estudio, pintura, escultura,

Art & Societat: la creació de vincles

En plena era de la immediatesa, la sobreinformació i el desassossec col·lectiu, on no hi ha temps per a la reflexió individual ni per a la percepció sensorial, resulta essencial la generació d’espais de trobada per al raonament i la comprensió.

Reprenent la normalitat de les nostres vides després de tanta inquietud viscuda a nivell global, resulta imprescindible replantejar el paper de les institucions culturals i el seu impacte sobre l’esdevenir de la societat.

Com ha quedat demostrat (com altres tantes vegades), la cultura ha contribuït de manera substancial, sobretot en temps de crisi, a la millora del desenvolupament de l’individu i de la ciutadania.


Les Obres d’Art i el seu clar impacte emocional.
Partint que la cultura és un Bé intangible, sense fronteres ni límits, promoure espais que despertin la curiositat i incrementin la capacitat analítica amb un clar impacte emocional sobre els que s’hi vulguin apropar, projecta un efecte crida a aquells que puguin ser més reticents.

El primer contacte permet generar un vincle entre l’ essència de l’ Obra d’ Art i l’ individu que s’ hi ha interessat, generant, així, de forma inconscient la necessitat d’ ampliar el seu bagatge cultural. La curiositat que neix ha de ser el germen que permeti aflorar, en forma de noves idees que acabin creant un teixit que reverteixi en el conjunt de la societat i, per tant, tingui un clar retorn i reconeixement cap a la institució que ho promogui.


La Cultura & l’Art per a una societat pròspera.
L’existència d’organismes que facilitin l’accés a l’art i la cultura promouen i conreen un present i futur amb grans perspectives per a la societat. Garantint i contribuint a l’expansió d’una xarxa d’institucions públiques i privades que s’involucrin en el progrés de la seva societat, dotant-la d’una bona base cultural, promourà que es consumeixin productes de qualitat, i per tant, el conjunt de la població sigui més crítica i tendeixi a millorar la seva realitat socioeconòmica.

Un teixit social amb fonaments culturals sòlids serà més permeable i tindrà una actitud més resolutiva davant els canvis i l’evolució de les idees i els reptes que apareguin en el seu context vital.

Per tant, l’art i la creativitat en totes les seves disciplines i l’accés a aquestes, garanteix una societat més equitativa, inclusiva i sostenible, amb una clara incidència en els col·lectius vulnerables, ja que aquests podran experimentar la millora de les seves realitats i l’ampliació dels seus horitzons, partint del desenvolupament i la convivència entre les diferents comunitats.

Per arribar a aquesta realitat, cal implicar la societat i fer-la sentir part del patrimoni tangible i intangible que els envolta. Per tant, un teixit social que valori, protegeixi i gaudeixi dels Béns Culturals del seu entorn, generarà vincles que es traduiran en compromís i reconeixement.

Amb la necessitat que existeix avui dia de generar vincles i ponts, per què no, també, crear-los amb les obres d’art i patrimoni per establir un sistema d’interaccions comunitàries d’un gran potencial de desenvolupament social i sostenible?

Per aconseguir-ho, el primer pas és el del coneixement i reconeixement dels Béns Culturals amb el seu context original que, juntament amb el periple viscut fins a arribar a la ubicació actual, ha de permetre crear un relat que les dinamitzi, generant un diàleg i implicació directa amb l’espectador.