Estudis i Projectes

Got de La Real Manufactura de la Granja.

Dedicat al bisbe de Valladolid Vicente Soto i Valcárce.

Ca. 1803 - 1819.

Barcelona, Col·lecció Particular.

Mestre Italo-Flamenc, actiu entre Ligúria i Piemont.

Seguidor de Joos van Cleve.

Sagrada Família amb cistell de flors.

ca. 1515 - 1525.