Timia Art Research, coleccionismo, arte, pintura, escultura, estudio, catalogación, Old Masters

La importància de lestudi de les Obres dArt

L’estudi i la catalogació de les Obres d’Art és sinònim de valoració, qualificació i estima, cap a un Bé Patrimonial.

Aquesta anàlisi o examen d’una obra d’art ofereix informació i dades objectives per fer front a les falsificacions i fraus que sovint pateix l’univers artístic.

La falsificació en les darreres dècades ha passat a ser un problema global, a causa de les noves vies de comercialització, així com la gran professionalització, nivell tècnic i executiu en el calc i el plagi d’obres, o la visió confiada dels col·leccionistes. Aquests factors han contribuït a fer que aquesta pràctica s’hagi estès amb força.

En aquest punt és on resideix la importància de la col·laboració de l’historiador expert en la matèria, que essencialment se servirà d’una sèrie d’eines teòriques i pràctiques per determinar l’autenticació de les obres, la qualitat, el nivell i l’autoria.

El primer pas és consultar, en el cas que n’hi hagi, el catàleg raonat del corpus d’obra de l’artista que ha executat l’obra d’art a estudiar. Aquests catàlegs, seguint el criteri humanista i científic que mereixen els creadors, sovint són revisats i analitzats a fons pels seus especialistes, i així mantenir com més actualitzat millor el conjunt d’obra dels artífexs a estudiar.

A més, a aquest estudi cal sumar-hi les dades que la recerca de la documentació històrica (contemporània o posterior a l’obra) ens ofereixin.

Complementàriament, s’han de desenvolupar diferents anàlisis crítiques, d’inspecció visual i física de la peça (estudi del suport, matèria i execució), a més de les que es puguin realitzar en matèria científica dels pigments usats (en el cas que l’obra sigui una pintura o estigui policromada), així com dels diferents materials utilitzats, a més de comptar amb la visió clínica dels especialistes en restauració.

Com queda exposat, l’estudi i la investigació per determinar l’autenticació d’una obra d’art és un mètode que implica investigació, estudi i anàlisi crítica, procurant ser el més objectiu possible i desenvolupant de manera pràcticament quirúrgica la comparativa de tots els trets i la factura d’un artista amb altres obres atribuïdes a ell.

Hi ha diferents eines que cal procurar l’especialista per poder examinar la peça: llum ultraviolada per detectar repintades i alteracions sobre la superfície de la peça que no corresponguin a l’època d’execució; aplicació de llum blanca i freda rasant per poder apreciar canvis o modificacions al suport de la peça; lupes o lents de diferents augments; comptafils (lupa que permet verificar el nombre de fils de la trama i de l’ordit que entren en un petit quadrat de teixit), i actualment també s’utilitza per analitzar la tipografia, la verificació de píxels, en fotografia o impressió.

Per comprendre millor les escultures en pedra, uns petits martellets de punta plana, ens permeten aplicar uns lleugers i delicats tocs a les obres per diferenciar entre obres de pedra calcària o marbre d’aquelles de ciment o formigó.

A les darreres dècades, a nivell tècnic, gran quantitat de dispositius fotogràfics s’han incorporat a la disciplina d’estudi historicoartístic com les càmeres amb focus d’infrarojos, que, en el cas de les pintures, ens permeten comprendre, sobretot en obres antigues, quina part de l’obra original es conserva sota les espesses capes de repintades aplicades al llarg dels segles.

A més, també es pot comptar amb la realització de les radiografies, que ens mostren, sobretot, el nivell de dibuix subjacent per revelar el més fidelment possible els primers passos en la creació d’una peça, ja que abans d’aplicar la policromia, l’artista feia el dibuix preliminar.

Per a pintures i relleus de pedra o fusta, la integritat de les quals ha patit les vicissituds del temps, comptem amb diferents suports informàtics que ens permeten apropar-nos a l’aparença original de l’obra, com ara la creació d’imatges de restitució en 2D. Per a escultures que tenen volum, comptem amb l’escaneig 3D que ens permet realitzar la restitució i reconstrucció dels Béns a estudiar i així apropar-nos de la manera més precisa a la identitat original de la peça, en cas que hagi patit algun contratemps.

Entenent la importància dels Béns Artístics, i focalitzant l’atenció en aquells que formen part de Col·leccions Particulars, des de Tímia Art & Research, dediquem tots els nostres esforços a conèixer, aplicar i desenvolupar un procés exhaustiu i el més objectiu possible, a l’estudi, investigació i catalogació de les peces artístiques, incorporant tots els avenços tècnics al nostre abast per poder valorar, de la manera més exacta possible, l’Obra d’Art.