Els Nostres Serveis

Abraham Bloemaert. Anuncio a los pastores.

Venda i Gestió d'Obres d'Art

 • Venda i Gestió d’Obres d’Art des de la posada en valor i dignificació de les peces.
 • Acompanyament dels nostres clients durant el procés d’adquisicó i ubicació de les Obres.
 • Entrega de certificació i informes de seguiment de les operacions realitzades, per la màxima tranquilitat dels nostres clients.
 • Tota gestió es complementa amb un estudi de catalogació com a garantia de qualitat.
catalogación, estudio, investigación, coleccionismo, arte

Catalogació

 • Inventariar una col·lecció particular dArt és altament recomanable per a la propietat que la custòdia.
 • Ajuda en el procés de control de conservació dels diferents ítems que formen el patrimoni familiar i/o empresarial.
 • La valoració i localització dels Béns permet ubicar-los en un temps i espai.
 • Eina objectiva per poder conèixer el valor qualitatiu i quantitatiu dels Béns Patrimonials.
catalogación, estudio, investigación, coleccionismo, arte

Estudi

 • Investigació per conèixer la identitat d’una obra d’art.
 • Ubicació de l’obra en un temps i un espai
 • Coneixement de la procedència de la peça.
 • Revaloració dels Béns que formen una col·lecció.
catalogación, estudio, investigación, coleccionismo, arte, medieval

Assessorament i Gestió de Col·leccions

 • Consultoria en adquisició d’Obres d’Art.
 • Gestió d’Obres d’Art.
 • Desenvolupament de col·leccions particulars.
 • Acompanyament per a col·leccionistes nous i consolidats.

DESCOBREIX L'ART DE COL·LECCIONAR